Low Sneakers Smith Footwear amp; tops Alexander RgYOx
Jeans Mid Mcqueen Alexander rise Cropped 7ZngX
For 2017 Jumper Vivetta 44 M Viscose On Women Sale Sweater Black

Het is een probleem dat in de praktijk wel eens vaker durft voor te komen dan je op eerste zicht zou denken: het vergeten registreren van een licentie op een gemeenschapsmerk in het merkenregister. Het is een eenvoudige formaliteit, maar wanneer zij vergeten wordt dan betekent dit dat de licentie niet tegenwerpelijk is ten aanzien van derden en dat kan vervelende gevolgen hebben.

Wil je bijvoorbeeld als licentienemer optreden tegen merkinbreuk dan sta je daar machteloos tegen, want je merkenrechten zijn de inbreukmaker niet tegenwerpelijk en is het dus niet mogelijk om een inbreukvordering in te stellen. Althans dat is de oude opvatting, want volgens een arrest van het Hof van Justitie van 4 februari 2016 hoeft de afwezigheid van een registratie helemaal geen belemmering te zijn.

Hoewel in de merkenverordening letterlijk staat te lezen dat registratie noodzakelijk is voor de tegenstelbaarheid, moet volgens het Hof bij de interpretatie van deze bepaling ook gekeken worden naar de context ervan en de finaliteit die de wetgever voor ogen had.

Shorty Shorty Wonderbra Wonderbra Hipster Wonderbra Hipster Hipster Shorty Wonderbra Shorty qwYxT5nX1

Eerst en vooral verwijst het Hof naar een nuance die in de merkenverordening is opgenomen op grond waarvan een licentie voor haar registratie tegenstelbaar is aan derden die rechten op het merk hebben verworven en op dat moment kennis hadden van de licentie. Dit sterkt de opvatting dat deze bepaling enkel de tegenwerpelijkheid regelt jegens derden die rechten hebben of kunnen hebben op het gemeenschapsmerk in kwestie in plaats van derden in het algemeen. Daarnaast merkt het Hof op dat de bepaling enkel tot doel heeft om rechten tot stand te laten komen of te doen overgaan en vereist de merkenverordening voor het instellen van een inbreukvordering enkel dat de licentienemer hiervoor de toestemming heeft gekregen van de merkhouder.

Als bijkomend argument werpt het Hof eveneens op dat anders dan wat het geval is bij de overdracht van een merk de merkenverordening niet eist dat een licentie moet worden geregistreerd alvorens de rechtverkrijgende zich mag beroepen op de merkenrechten die hem worden toegewezen.

De finale conclusie is dan ook dat de verplichting tot registratie van een licentie vooral tot doel heeft om de licentienemer de beschermen. Bijgevolg is deze verplichting niet van toepassing op een situatie waarbij een derde inbreuk maakt op de merkenrechten en kan de licentienemer zonder enige belemmering een inbreukvordering instellen.

Voor de praktijk is dit een zeer nuttig arrest. Wie zijn licentie is vergeten te registreren hoeft niet langer te wanhopen wanneer een inbreuk wordt vastgesteld en kan zijn rechten zonder beperking laten gelden.

Black M Jumper Vivetta On 2017 Women 44 For Sale Sweater Viscose

Reactie toevoegen

Black 44 For M 2017 Jumper On Sale Women Vivetta Sweater Viscose

44 Sweater Vivetta Jumper Sale Black M Women 2017 For On Viscose 1Czzqx

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
T Topwear Patrizia T Topwear Pepe Pepe Patrizia shirts shirts RqdnU16
Hals Laura Trui Ronde Met Scott IqaArwI

Categorieën

RSS feed

44 Jumper On Vivetta Sale M Viscose Black Women Sweater 2017 For
Noos Strickjacke Slfhelka Damen Cardigan Selected Knit Ls nqUOHOwf Trousers Denim Msgm Trousers Denim Msgm Msgm OB61q6w