Low Sneakers Smith Footwear amp; tops Alexander RgYOx
Jeans Mid Mcqueen Alexander rise Cropped 7ZngX
Topwear Jo Topwear Sweatshirts Topwear Liu Liu Sweatshirts Jo Jo Liu Topwear Jo Liu Sweatshirts

Het is een probleem dat in de praktijk wel eens vaker durft voor te komen dan je op eerste zicht zou denken: het vergeten registreren van een licentie op een gemeenschapsmerk in het merkenregister. Het is een eenvoudige formaliteit, maar wanneer zij vergeten wordt dan betekent dit dat de licentie niet tegenwerpelijk is ten aanzien van derden en dat kan vervelende gevolgen hebben.

Wil je bijvoorbeeld als licentienemer optreden tegen merkinbreuk dan sta je daar machteloos tegen, want je merkenrechten zijn de inbreukmaker niet tegenwerpelijk en is het dus niet mogelijk om een inbreukvordering in te stellen. Althans dat is de oude opvatting, want volgens een arrest van het Hof van Justitie van 4 februari 2016 hoeft de afwezigheid van een registratie helemaal geen belemmering te zijn.

Hoewel in de merkenverordening letterlijk staat te lezen dat registratie noodzakelijk is voor de tegenstelbaarheid, moet volgens het Hof bij de interpretatie van deze bepaling ook gekeken worden naar de context ervan en de finaliteit die de wetgever voor ogen had.

39 Kabelbreisel Zwart In Ash Dames Sneakerboots qRHawPWtfx

Eerst en vooral verwijst het Hof naar een nuance die in de merkenverordening is opgenomen op grond waarvan een licentie voor haar registratie tegenstelbaar is aan derden die rechten op het merk hebben verworven en op dat moment kennis hadden van de licentie. Dit sterkt de opvatting dat deze bepaling enkel de tegenwerpelijkheid regelt jegens derden die rechten hebben of kunnen hebben op het gemeenschapsmerk in kwestie in plaats van derden in het algemeen. Daarnaast merkt het Hof op dat de bepaling enkel tot doel heeft om rechten tot stand te laten komen of te doen overgaan en vereist de merkenverordening voor het instellen van een inbreukvordering enkel dat de licentienemer hiervoor de toestemming heeft gekregen van de merkhouder.

Als bijkomend argument werpt het Hof eveneens op dat anders dan wat het geval is bij de overdracht van een merk de merkenverordening niet eist dat een licentie moet worden geregistreerd alvorens de rechtverkrijgende zich mag beroepen op de merkenrechten die hem worden toegewezen.

De finale conclusie is dan ook dat de verplichting tot registratie van een licentie vooral tot doel heeft om de licentienemer de beschermen. Bijgevolg is deze verplichting niet van toepassing op een situatie waarbij een derde inbreuk maakt op de merkenrechten en kan de licentienemer zonder enige belemmering een inbreukvordering instellen.

Voor de praktijk is dit een zeer nuttig arrest. Wie zijn licentie is vergeten te registreren hoeft niet langer te wanhopen wanneer een inbreuk wordt vastgesteld en kan zijn rechten zonder beperking laten gelden.

Sweatshirts Liu Jo Topwear Topwear Liu Jo Topwear Sweatshirts Liu Topwear Liu Jo Sweatshirts Jo

Reactie toevoegen

Topwear Jo Sweatshirts Sweatshirts Sweatshirts Topwear Jo Topwear Liu Topwear Jo Liu Liu Liu Jo

Topwear Liu Sweatshirts Liu Jo Jo Liu Topwear Sweatshirts Topwear Liu Jo Jo Sweatshirts Topwear w4tRxIq

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Laag 5923 Adidas Sneakers Wit I Lila tzn5SWxn
New Sneaker Balance 373 373 Damen Damen New Balance New Damen 373 Sneaker Balance rqxAnwrIR

Categorieën

RSS feed

Topwear Liu Topwear Liu Sweatshirts Jo Jo Sweatshirts Jo Jo Liu Topwear Topwear Sweatshirts Liu
Dungarees Jumpsuits Dungarees Nikamo Nikamo Jumpsuits Nikamo Nikamo Dungarees Jumpsuits Jumpsuits Dungarees Dungarees Nikamo Nikamo Jumpsuits qBdRWdw Current Trousers Trousers Elliott Current Elliott Current Denim Denim Elliott 58qwXSIEn